#سلام-لگویی-به-جام-جهانی

بالاخره از دست امتحانات مدرسه راحت شدم و میتوانم ایده هایم را روی لگو پیاده کنم و برای شما به نمایش بگذارم