در لگو ایده، ایده هایتان را به نمایش بگذارید. هم از طریق اینستاگرام می توانید این کار را انجام دهید و هم از طریق پیام رسان گپ می توانید عکس هایتان را به ادمین کانال بفرستید.

در این صفحه می توانید نطرات خود را با ما در میان بگذارید.